Buitenlandse werkgevers die aan een in Nederland wonend personeelslid een auto ter beschikking stellen, kunnen onder voorwaarden vrijstelling van de BPM krijgen. Onlangs heeft de rechter duidelijkheid geschapen rond één van de hiervoor geldende voorwaarden.

BPM
De BPM, belasting van personenauto’s en motorrijwielen, is een belasting die bij aanschaf van een auto of motor in Nederland wordt geheven. De uitstoot van CO2 is bepalend voor de hoogte van de BPM. Voor auto’s zonder uitstoot betaal je geen BPM.

Vrijstelling
Er geldt in een aantal gevallen een vrijstelling voor de BPM. Eén daarvan, de werknemersvrijstelling, heeft betrekking op een auto die door een buitenlandse werkgever ter beschikking is gesteld en in Nederland alleen wordt gebruikt door een werknemer of zijn inwonende gezinsleden. De werkgever moet dan schriftelijk hebben verklaard dat de auto ter beschikking is gesteld en hoofdzakelijk is bestemd voor de uitvoering van werkzaamheden buiten Nederland.

Waar wordt de auto geregistreerd?
Voor de vrijstelling geldt ook de voorwaarde dat de werknemer als gevolg van de arbeidsverhouding tussen hem en zijn werkgever in beginsel geen invloed kan uitoefenen op de beslissing in welk land de auto wordt geregistreerd. De rechter moest zich onlangs uitspreken over de betekenis van deze eis.

Is 50% zeggenschap voldoende?
In de betreffende zaak was aan een DGA van een Belgische BV een auto ter beschikking gesteld. De DGA bezat 50% van de aandelen. De DGA vroeg de werknemersvrijstelling voor de BPM aan, maar de inspecteur wees deze af. Volgens de inspecteur kon de DGA wél invloed uitoefenen op de keuze waar de auto zou worden geregistreerd.

Beslissing tegenhouden is onvoldoende
De rechter was het hier niet mee eens en stelde de DGA in het gelijk. De DGA kon volgens de aandelenverhouding met 50% van de aandelen wel beslissingen tegenhouden, maar zelf geen beslissingen doordrukken. Hij kon formeel dan ook geen invloed uitoefenen op de plaats waar de auto zou worden geregistreerd en dus was de vrijstelling van toepassing.

Contact
Zijn er vragen over bovenstaand bericht, neem dan vooral contact met ons op via telefoonnummer 0222-314141 voor onze vestiging op Texel of 0223-612255 voor onze vestiging in Den Helder.