Als je na een overtreding van de arbeidsomstandighedenwetgeving een bestuurlijke boete krijgt opgelegd door de Inspectie SZW en aansluitend adequate maatregelen neemt, dan kan de boete met terugwerkende kracht verlaagd worden met 12,5%. Dat is geregeld in een aanvulling op de Arbowet ingaande 13 oktober 2020.

Voorwaarden voor korting
Wanneer de Inspectie SZW in de onderneming een verwijtbare overtreding constateert, dan kun je een bestuurlijke boete krijgen. Zo’n boete mag worden opgelegd zonder tussenkomst van de rechter. Als je daarna goede wil toont door direct de juiste maatregelen te treffen, is het mogelijk dat je een vermindering van 12,5% van de opgelegde boete krijgt.

De maatregelen die je als werkgever neemt, moeten wel aan twee voorwaarden voldoen. Ze moeten enerzijds dezelfde of een vergelijkbare overtreding in de toekomst voorkomen en anderzijds moeten de maatregelen zo snel mogelijk na het constateren van de overtreding worden genomen.

Matigingsprincipe
Er bestaat in de Arbowet al een zogenaamd matigingsprincipe bij het opleggen van een boete. Als er een overtreding geconstateerd wordt waar je wel gedeeltelijk, maar niet volledig, maatregelen hebt genomen, kunt je een boete krijgen dat met een bepaald percentage is verlaagd. Nu is daaraan dus toegevoegd dat je ook nog een matiging kunt krijgen met terugwerkende kracht. Bovendien wordt de korting van 12,5% opgeteld bij het percentage van een eventuele eerdere matiging. Je kunt echter nooit op nul uitkomen.

Contact
Zijn er vragen over bovenstaand bericht, neem dan vooral contact met ons op via telefoonnummer 0222-314141 voor onze vestiging op Texel of 0223-612255 voor onze vestiging in Den Helder.