Er gaan veel verhalen rond over de btw, zoals wanneer je wel of niet moet betalen, of je het wel of niet in rekening moet brengen, dat je pas hoeft af te dragen als je het ook van de klant hebt ontvangen, et cetera. In deze blog beschrijf ik een aantal voorbeelden en laat zien dat ze inderdaad zijn wat ze zijn; “mythen”.

1 Ik ben ondernemer als ik een btw-nummer heb
Regelmatig en zelfstandig handelen in het economisch verkeer met de bedoeling omzet te verkrijgen maakt je ondernemer, ongeacht of je een btw-nummer hebt. Je bent al heel snel ondernemer voor de btw. Let dus op: ook in de periode dat je omzet maakt dien je de btw daarvan aan te geven, ook al heb je dan nog geen btw-nummer.

2 Ik hoef pas btw af te dragen wanneer mijn rekening is betaald
Er zijn een aantal (in de wet genoemde) beroepsgroepen die voornamelijk met particulieren handelen, denk bijvoorbeeld aan de horeca, kapsalons, glazenwassers en marktkooplieden. Die moeten het zogenaamde “kasstelsel” hanteren. Zij hoeven pas btw te betalen zodra een klant de rekening heeft voldaan. Alle andere ondernemers moeten verplicht het “factuurstelsel” hanteren en dus btw afdragen zodra de factuur wordt verzonden, ongeacht of de klant nu wel of niet heeft betaald.

3 Ik schuif mijn omzet door naar de volgende kwartaalaangifte
Een begrijpelijke gedachte wanneer je als ondernemer krap bij kas zit, maar verschuiven is ten strengste verboden. Het kan je een behoorlijke boete opleveren en bij regelmatig verschuiven kan er zelfs strafrechtelijk worden opgetreden. Als je de btw niet kunt betalen is de enige goede manier toch het juiste bedrag aan te geven en dan te vragen om een betalingsregeling zodra je de aanslag hebt ontvangen.

4 Mijn afnemer vraagt om een factuur zonder btw omdat deze niet aftrekbaar is
Je ziet vaker gebeuren dat ondernemers die geen aftrekrecht hebben, bijvoorbeeld vrijgestelde ondernemers zoals een ziekenhuis, een commercieel verpleeghuis of een school, vragen om een factuur zonder btw. Zodra je als ondernemer een dienst verricht of goederen levert aan een andere ondernemer dan moet je btw in rekening brengen, ook al kan jouw afnemer die niet in aftrek brengen.

5 Goederen leveren aan een buitenlandse ondernemer in de EU kan zonder btw
Ja dat kan, maar wel onder strenge voorwaarden. Je moet dan namelijk wel kunnen aantonen dat de goederen ook naar die ondernemer zijn vervoerd. Je zult in je administratie onder andere vervoerspapieren, betaalbewijzen en vrachtbrieven moeten bewaren. Met alleen een betalingsbewijs uit het buitenland kom je er niet. Let dus op deze bewijslast! Bovendien moet de buitenlandse ondernemer een btw-nummer hebben en dat moet ook op jouw factuur staan.

6 Ik mag kiezen voor de verleggingsregeling
Dit blijft een hardnekkig misverstand. De verleggingsregeling is verplicht of niet, je hebt geen keuze! Deze regeling is bijvoorbeeld van toepassing wanneer een onderaannemer de btw op zijn diensten moet verleggen naar een aannemer. De aannemer moet die vervolgens verwerken in zijn aangifte. Op de factuur van de onderaannemer komt dan geen bedrag aan btw te staan, maar de opmerking “btw verlegd”.

7 Ik heb een subsidie ontvangen dus hoef geen btw af te dragen
Welke benaming je er ook aan geeft, elke vergoeding is in beginsel belast met btw als je deze verkrijgt voor een prestatie. Een subsidie is ook belast met btw als je voor het verkrijgen ervan een wederprestatie hebt verricht. Alleen subsidies die worden verstrekt zonder dat een tegenprestatie wordt verlangd zijn niet belast met btw.

8 De kosten worden wel zonder btw doorberekend
Alle bedragen die je in rekening brengt zijn in beginsel belast met btw, dus ook de kosten die jij een-op-een wilt doorberekenen. Alleen als er sprake is van zogenaamde “doorlopende posten” mag je deze zonder btw doorberekenen. Doorlopende posten zijn de kosten die op naam en voor rekening van jouw afnemer zijn gemaakt. Er moet met andere woorden een rechtsverhouding bestaan tussen die derde en de afnemer (jij als ondernemer bent slechts tussenpersoon). Denk bijvoorbeeld aan een ondernemer die een bouwvergunning aanvraagt voor zijn klant. De kosten voor die bouwvergunning worden dan op naam en voor rekening gemaakt van de afnemer.

9 Over welk bedrag betaal ik btw?
Stel, je verkoopt een fiets voor € 100 terwijl de marktwaarde € 800 is. Moet je dan btw betalen over die € 800? Nee, dit is niet het geval want de btw kent een zogenaamd subjectief karakter. Wat partijen afspreken (en ook feitelijk nakomen) is de basis voor de btw. Dat iets ver onder de marktwaarde wordt verkocht maakt niet uit. In dit geval hoeft de ondernemer alleen over die € 100 btw af te dragen. Er zijn wel een paar uitzonderingen, bijvoorbeeld als ondernemersgoederen naar privé gaan.

10 Ik mag ook btw aftrekken als deze niet op de factuur vermeld staat
Op de factuur staat het volgende “factuurbedrag € 350 (inclusief 21% btw)”. Verder staan er geen bedragen op de factuur. Mag je nu de btw zelf uitrekenen en vervolgens aftrekken in je aangifte? Nee, dat mag niet. Het bedrag aan verschuldigde btw moet altijd apart op de factuur staan (er zijn wat uitzonderingen zoals de kleine factuur tot € 100 of de margeregeling). Je mag het dus niet zelf uitrekenen en zult moeten vragen om een correcte factuur.

Contact
Marco Bezoet de Bie is juridisch en fiscaal adviseur bij NBC Eelman & Partners. Wil je meer informatie naar aanleiding van deze blog? Mail dan naar marco.bezoetdebie@nbceelman.nl.

Wekelijks juridisch spreekuur voor ondernemers 
Heb je als ondernemer vragen over btw, wil je een overeenkomst laten toetsen of heb je advies nodig over jouw algemene voorwaarden, dan kun je bij Marco terecht tijdens het wekelijks juridisch spreekuur. Elke donderdag vindt deze van 09.00 tot 12.00 uur plaats bij ons kantoor in Den Burg, Texel. Het spreekuur is vrijblijvend en een afspraak maken is niet nodig.