Je hebt een webshop en je levert producten aan particulieren in Nederland, België en Duitsland. Jij zorgt er voor dat deze producten bij de klanten terecht komen. Moet je nu voor deze verkopen Nederlandse BTW afdragen of krijg je ook te maken met Belgische en Duitse BTW?

Als je producten verkoopt aan particulieren in andere EU-lidstaten dan geldt de regeling “afstandsverkopen”. Dan geldt als regel dat je Nederlandse BTW moet afdragen, tenzij je een bepaalde omzetdrempel per jaar overschrijdt. Die omzetdrempels verschillen per land. Zo geldt voor Duitsland een omzetdrempel van €100.000 en voor België is deze €35.000. Als je meer verkoopt in dat land dan de omzetdrempel, dan geldt voor elke verkoop daarna dat je de BTW in dat land moet afdragen.

Een voorbeeld:
Een webshop in Nederland verkoopt in 2020 schoenen aan Belgische particulieren. In augustus 2020 wordt de omzetdrempel in België van €35.000 overschreden. Dat betekent dat die verkoop waarmee de drempel wordt overschreden al onder de Belgische BTW valt. De webshop moet zich als ondernemer in België voor de BTW registreren en de Belgische BTW over de verkopen vanaf dat moment in België afdragen. Doe je dit niet dan kun je aanlopen tegen forse boetes van de Belgische belastingdienst. Zou de webshop ook in Duitsland de omzetdrempel overschrijden dan moet de webshop zich ook in Duitsland laten registreren en daar de Duitse BTW afdragen.

Per 1 juli 2021 vervallen omzetdrempels
Dit systeem van afstandsverkopen gaat veranderen. Het moeten registreren in andere landen kost veel geld en brengt veel administratieve rompslomp met zich mee. Per 1 juli 2021 komen de verschillende omzetdrempels te vervallen. Het gevolg daarvan is dat elke verkoop van een webshop aan particulieren in andere EU landen al meteen belast is met de BTW van het land waar de particulier woont. Zo is een verkoop aan een Franse particulier meteen belast met Franse BTW en een verkoop aan een Duitse particulier belast met Duitse BTW.

Om te voorkomen dat je in elk land een BTW-nummer moet aanvragen zal het mogelijk zijn om de Franse en Duitse BTW via de Nederlandse belastingdienst aan te geven. Vervolgens zorgt de Nederlandse belastingdienst er voor dat de BTW bij de verschillende lidstaten terecht komt. Dit wordt het “éénloketstelsel” genoemd. Hiervoor moet je dan wel een aparte BTW aangifte indienen waarin alleen deze specifieke omzet wordt aangegeven (per land waar je aan verkoopt).

Uitzondering kleine ondernemers
Er is wel een uitzondering voor kleine ondernemers. Als je in totaal niet meer dan €10.000 (exclusief BTW) aan totale omzet hebt van dit soort verkopen aan particulieren in andere landen, dan zijn de verkopen gewoon belast met Nederlandse BTW.

Aanmelden
Vanaf april 2021 kun je je al aanmelden bij de Belastingdienst voor dit éénloketstelsel. Je bent overigens niet verplicht om hier aan mee te doen, maar dan blijf je wel het nadeel behouden dat je in elke lidstaat aangifte moet doen van de verkopen in het betreffende lidstaat.

Contact
Zijn er vragen over bovenstaand bericht, neem dan vooral contact met ons op via telefoonnummer 0222-314141 voor onze vestiging op Texel of 0223-612255 voor onze vestiging in Den Helder.

 

Blog geschreven door Marco Bezoet de Bie – NBC Eelman & Partners – maart 2021