Tot 1 oktober 2020 kun je je nog aanmelden voor de bijzondere regeling (in verband met het Coronavirus) uitstel van betaling. Je krijgt dan nog uitstel van 3 maanden.

Vanaf 1 oktober 2020 wordt deze bijzondere regeling (met een soepel uitstelbeleid) afgebouwd.

Wat betekent dat voor de voor nieuwe belastingschulden?
Vanaf 1 januari 2021 kun je voor nieuwe belastingschulden wel uitstel van betaling aanvragen, maar dit zal dan worden beoordeeld onder het gewone uitstelbeleid. Dat betekent uitleggen (en onderbouwen) waarom uitstel wordt gevraagd, maximaal 12 maanden uitstel, financiële gegevens overleggen en zekerheid stellen. Het uitstel wordt dan niet meer automatisch verleend.

Ook krijg je weer te maken met verzuimboetes als je de aangiftes BTW of loonbelasting niet kunt betalen.

Hoe zit dat met bestaande belastingschulden?
Voor bestaande belastingschulden (dat zijn schulden die zijn ontstaan voor 1 januari 2021) is er een ruimer uitstelbeleid. Voor die belastingschulden geldt een betalingsregeling van 24 maandelijkse termijnen vanaf 1 januari 2021. Je kunt dan de belastingschuld in 24 maandelijkse gelijke termijnen afbetalen. Je hoeft geen zekerheid te geven en de invorderingsrente blijft tot en met 31 december 2021 0,01%. Vanaf 1 januari 2021 gaat de rente wel weer naar 4%.

Je mag overigens wel tussentijds aflossen. Ook geldt dat als je bijvoorbeeld een BTW teruggave krijgt, deze niet wordt verrekend met de belastingschuld.

Moet ik nog steeds aangiftes blijven indienen?
Ja, je moet de aangiftes altijd tijdig en volledig blijven indienen. Dat is overigens nooit gewijzigd, ook niet onder de Coronamaatregelen.

Wat nu als ik mijn aangifte BTW of loonbelasting over oktober, november en december 2020 niet kan betalen (of de aangifte BTW over het vierde kwartaal 2020)?
Deze valt niet meer onder het soepele uitstelbeleid. In dat geval doe je aangifte en wacht je op de naheffingsaanslag die dan wordt opgelegd. Daarna kun je uitstel van betaling aanvragen. Dit wordt dan behandeld onder het gewone uitstelbeleid.

Let op: in dit geval wordt wel een verzuimboete opgelegd wegens niet betalen van de aangifte.

Ik heb een BV en ik kan mijn aangifte BTW of loonbelasting over oktober, november en december 2020 (of vierde kwartaal 2020) niet betalen. Hoe zit het dan met uitstel van betaling?
Dan geldt ook wat hiervoor al is aangegeven over het aanvragen van uitstel van betaling.

Maar omdat de BV de aangiftes niet kan betalen moet je wel apart de betalingsonmacht melden. Je moet dan zo snel mogelijk aan de belastingdienst doorgeven dat je de aangifte BTW of loonbelasting niet kunt betalen. De wettelijke termijn daarvoor is 14 dagen nadat je de belasting op aangifte had moeten betalen. Als je dat niet tijdig doet dan ben je persoonlijk (als bestuurder van de BV) aansprakelijk voor de belastingschuld van de BV.

Geef dan ook tijdig aan ons door dat je de aangifte niet kunt betalen. Tijdig wil zeggen in de maand dat je aangifte moet doen of uiterlijk tien dagen na die maand.

Deze meldingsverplichting geldt overigens ook voor alle andere aangiftes BTW en loonbelasting (2021 en verder).

Krijg ik nog nadere informatie over mijn bestaande belastingschulden van de belastingdienst?

Ja, de belastingdienst heeft het volgende aangegeven:

1. In september 2020 krijg je een brief van de belastingdienst waarin de nieuwe maatregelen worden uitgelegd.

2. In december 2020 ontvangt je ook een brief van de belastingdienst. Daarin staan:
• een voorlopig overzicht van de belastingschuld;
• de voorwaarden van de betalingsregeling;
• het maandbedrag van de betalingsregeling.

3. In maart 2021 ontvang je een brief van de belastingdienst, met:
• een definitief overzicht van de belastingschuld;
• (eventueel) het aangepaste maandbedrag van de betalingsregeling.

Contact
Zijn er vragen over bovenstaand bericht, neem dan vooral contact met ons op via telefoonnummer 0222-314141 voor onze vestiging op Texel of 0223-612255 voor onze vestiging in Den Helder.