Voor BPM-vergunninghouders bestaat vanaf 2022 de mogelijkheid om BPM te betalen per kwartaal in plaats van per maand. Vanaf 1 juli 2022 kunnen deze vergunningshouders waarschijnlijk ook BPM-aangifte per kwartaal doen.

BPM-vergunninghouders
In principe moet de aangifte van personenauto’s en motorrijwielen (BPM) worden gedaan en de belasting worden betaald vóórafgaand aan de inschrijving van een motorrijtuig in het kentekenregister. Voor BPM-vergunninghouders geldt hierop echter een uitzondering. BPM-vergunninghouders mogen de BPM-aangifte en -betaling verzamelen en per maand doen.

Let op! Niet iedere ondernemer kan BPM-vergunninghouder worden. Alleen een ondernemer die in het kader van zijn bedrijfsuitoefening regelmatig om inschrijving van motorrijtuigen in het kentekenregister verzoekt, kan de Belastingdienst vragen om te worden aangemerkt als BPM-vergunninghouder.

Tot 1 juli aangifte per maand, betaling per kwartaal
De staatssecretaris van Financiën had toegezegd om te onderzoeken of het invoeren van een kwartaalaangifte BPM voor BPM-vergunninghouders mogelijk is. Vanwege aanpassingen in de automatiseringssystemen is invoering echter niet vóór 1 juli 2022 mogelijk. Daarom biedt de staatssecretaris voor de eerste helft van 2022 een praktische oplossing.

De staatssecretaris keurt goed dat BPM-vergunninghouders hun BPM-betaling vanaf 2022 per kwartaal doen. Dit betekent dat de voldoening van de in januari, februari en maart 2022 verschuldigde BPM uiterlijk 30 april 2022 en de voldoening van de in april, mei en juni 2022 verschuldigde BPM uiterlijk 31 juli 2022 moet plaatsvinden.

Let op! De BPM-aangifte moet nog wel per maand gedaan worden. De Belastingdienst kan een naheffing plus boete opleggen bij het niet (tijdig) doen van de aangifte.

Betaling per aangifte en betalingskenmerk
De betaling per kwartaal kan helaas niet in één bedrag. De betaling moet in drie keer per maandaangifte plaatsvinden voorzien van het bij die maand behorende betalingskenmerk.

Tip! De BPM-vergunninghouder is niet verplicht om per kwartaal te betalen. Hij mag dit ook gewoon per maand blijven doen.

Vanaf 1 juli aangifte en betaling per kwartaal
Als het lukt om de automatiseringssystemen op tijd aan te passen, wordt vanaf 1 juli een aangifte en betaling per kwartaal mogelijk. De beoordeling of een BPM-vergunninghouder vanaf 1 juli per kwartaal aangifte mag doen en belasting mag betalen, is aan de Belastingdienst. De BPM-vergunninghouder krijgt hierover nog een brief van de Belastingdienst.

Tip! De goedkeuring voor kwartaalbetaling tot 1 juli 2022 geldt voor elke BPM-vergunninghouder. Hier is dus geen beoordeling van de Belastingdienst voor nodig.

Contact
Zijn er vragen over bovenstaand bericht, neem dan vooral contact met ons op via telefoonnummer 0222-314141 voor onze vestiging op Texel of 0223-612255 voor onze vestiging in Den Helder.