Het Coronavirus kan voor veel ondernemers financiële problemen veroorzaken. Daarom is het voor ondernemers mogelijk om voor een aantal belastingen uitstel van betaling aan te vragen bij de Belastingdienst. Hieronder geven wij antwoord op de belangrijkste vragen.

Voor welke belastingen is uitstel van betaling mogelijk?

  • Loonbelasting
  • BTW
  • Inkomstenbelasting
  • Vennootschapsbelasting

Uitstel kan ook verkregen worden voor toekomstige betalingen op voorlopige aanslagen:

  • Inkomstenbelasting
  • Vennootschapsbelasting

Voor deze aanslagen kan om herziening worden gevraagd.

Wat zijn de vereisten?
Er moet een aanslag zijn opgelegd. Voor de aangifte omzetbelasting en loonbelasting kun je geen verzoek om uitstel van betaling aanvragen. Daarvoor moet er eerst een aangifte gedaan worden en vervolgens wordt bij niet betaling vanzelf een naheffingsaanslag opgelegd. Dan kan hiervoor weer een verzoek om uitstel worden ingediend.

Hoe lang is uitstel mogelijk?
Het uitstel wordt automatisch verleend voor drie maanden.

Als er langer uitstel moet worden verleend, dan moet een gemotiveerd verzoek worden ingediend. Dan zal over het algemeen een formulier moeten worden ingevuld of als je gebruik maakt van een derde-deskundige (zoals een accountant of een belastingadviseur) door een verklaring van deze derde-deskundige.

Hoe kan je uitstel van betaling aanvragen?
Door een brief te sturen aan de Belastingdienst, met daarin het verzoek om uitstel van betaling en het noemen van de betreffende belastingaanslagen waarvoor je uitstel wenst.

Geldt een boete bij te late betaling als er al wel een verzoek is ingediend?
Nee, normaal geldt er wel een verzuimboete. Maar in dit geval (vanwege het Coronavirus) worden verzuimboetes teruggedraaid als je een verzoek om uitstel hebt gedaan voor de belastingaanslagen die volgen op zo’n aangifte.

Geldt het uitstel van betaling automatisch?
Ja, maar dan moet wel worden aangegeven dat het verzoek wordt gedaan in verband met de gevolgen van het Coronavirus. Het uitstel wordt dan automatisch voor drie maanden verleend.

Zijn er nog vragen neem dan contact op met je contactpersoon bij NBC Eelman & Partners via telefoonnummer 0222-314141 voor ons kantoor op Texel of 0223-612255 voor ons kantoor in Den Helder.