Tijdens de coronacrisis kon je ervoor kiezen om de betaling van jouw belastingschulden tijdelijk uit te stellen. Sinds 1 oktober 2022 moet je deze coronabelastingschulden aflossen en aan de overige voorwaarden van de betalingsregeling voldoen. Als je hier niet aan voldoet, ontvang je in juli 2023 een brief waarin staat dat de Belastingdienst de betalingsregeling intrekt.

Voorwaarden betalingsregeling coronabelastingschulden
De opgebouwde coronabelastingschulden moeten sinds oktober 2022 in beginsel in maandelijkse, gelijke termijnen worden afgelost. Uje hebt hiervoor vijf jaar de tijd. Voorwaarde voor de betalingsregeling is dat je je ook aan die maandelijkse aflossing houdt.

Andere voorwaarden zijn dat u tijdig de juiste belastingaangiften – onder meer btw en loonheffing – indient voor belastingen vanaf 1 oktober 2022 en dat u tijdig en volledig de betalingen doet die daaruit voortvloeien.

Brieven Belastingdienst
Als je een betalingsachterstand hebt op de coronabelastingschulden en/of de lopende verplichtingen vanaf 1 oktober 2022, ontving je daarover al meerdere brieven van de Belastingdienst. In deze brieven werd jje gemaand om jouw betalingsachterstand in te lopen.

Let op!
De betalingsachterstand kan bestaan uit niet betaalde nieuwe betalingsverplichtingen vanaf 1 oktober 2022, niet betaalde aflossingen op jouw coronabelastingschulden of uit een combinatie van beide.


Intrekken betalingsregeling

Reageerde je niet op de laatste brief uit april 2023, dan ontvang je in juli 2023 een brief van de Belastingdienst waarin de betalingsregeling wordt ingetrokken. De datum van de brief is 15 augustus 2023. Om invorderingsmaatregelen en bijkomende (veelal hoge) kosten te voorkomen, heb je nog tot en met 28 augustus 2023 de tijd om in één keer het hele bedrag van jouw coronabelastingschulden te betalen.

Tip!
Loop je maximaal één termijn achter in de coronabetalingsregeling, dan trekt de Belastingdienst niet meteen de betalingsregeling in. Het gaat dus om ondernemers die meer dan één termijn achterlopen en/of een structurele achterstand hebben op de nieuwe betalingsverplichtingen vanaf 1 oktober 2022.

Voorkomen intrekken betalingsregeling
Wil je voorkomen dat de betalingsregeling wordt ingetrokken, dan moet je in ieder geval zorgen dat je aan alle nieuwe betalingsverplichtingen vanaf 1 oktober 2022 voldoet. Alleen dan kun je nog vragen om aanpassing van de betalingsregeling van jouw coronabelastingschulden.

Tip!
Je kunt dan onder meer verzoeken de schuld in zeven in plaats van vijf jaar af te lossen. Ook kun je verzoeken niet maandelijks, maar per kwartaal af te mogen lossen. Tot slot kunt u ook eenmalig verzoeken om een betaalpauze van maximaal zes maanden. Het gevolg van zo’n verzoek is wel dat uw af te lossen maandbedragen die daarna nog volgen, hoger worden.

Niet eens met intrekken betalingsregeling?
De staatssecretaris heeft toegezegd dat het intrekken van de betalingsregeling met de grootste zorgvuldigheid gebeurt. Is de intrekking niet terecht naar uw mening, neem dan zo spoedig mogelijk contact op met de Belastingdienst. De Belastingdienst kan de intrekking dan mogelijk nog ongedaan maken.

Is dat niet mogelijk, dan kun je in beroep tegen de intrekking van de betalingsregeling. Doe dit wel snel, want uw beroep moet vóór 25 augustus 2023 bij de Belastingdienst binnen zijn!

Uw beroep stuurt u naar:

Belastingdienst
T.a.v. de directeur
Postbus 100
6400 AC Heerlen

Invorderingsmaatregelen
Doe je niets, dan start de Belastingdienst met de invorderingsmaatregelen vanaf 1 september 2023. Je ontvangt dan eerst een aanmaning. Als je dan nog niet betaalt, ontvang je een dwangbevel. Betaal je dan nog steeds niet, dan neemt de Belastingdienst verdere maatregelen. Dit kan betekenen dat de Belastingdienst beslag legt op bijvoorbeeld jouw inventaris, auto of bankrekening en deze daarna verkoopt. De Belastingdienst kan ook uw faillissement aanvragen.

Let op!
Aan een dwangbevel kunnen hoge kosten verbonden zijn. De hoogte van deze kosten hangt namelijk af van de hoogte van jouw belastingschulden. Ook de kosten van een beslaglegging kunnen flink in de papieren lopen.

Contact

Zijn er vragen over bovenstaand bericht, neem dan vooral contact met ons op via telefoonnummer 0222-314141 voor onze vestiging op Texel of 0223-612255 voor onze vestiging in Den Helder.