Het verstrekken van een burgerservicenummer, BSN, loopt op dit moment vertraging op bij diverse gemeentes. Werkgevers zijn echter verplicht tijdig over het BSN van nieuw personeel te beschikken. De Belastingdienst heeft daarom bekendgemaakt soepel met deze verplichting om te gaan.

Nieuw personeel
Het aannemen van nieuw personeel brengt een aantal verplichtingen met zich mee. Zo moet je onder meer de identiteit van jouw nieuwe werknemer vaststellen en een kopie van zijn of haar identiteitsbewijs bij de loonadministratie bewaren. Ook moet je beschikken over zijn of haar BSN.

Geen BSN, wat nu?
Door de vertraging bij gemeentes kan het voorkomen dat jouw nieuwe personeelslid nog niet over een BSN beschikt. Normaal gesproken moet je dan het zogenaamde anoniementarief toepassen, maar dit is een dure aangelegenheid. Daarom heeft de Belastingdienst aangekondigd clement op te treden.

Anoniementarief niet toepassen
Kun je aantonen dat je buiten jouw schuld en buiten de schuld van jouw nieuwe werknemer nog niet over zijn of haar BSN beschikt, dan kun je vragen om goedkeuring om het anoniementarief niet toe te passen. Je dient hiertoe per brief of e-mail contact op te nemen met jouw belastingkantoor.

Contact
Zijn er vragen over bovenstaand bericht, neem dan vooral contact met ons op via telefoonnummer 0222-314141 voor onze vestiging op Texel of 0223-612255 voor onze vestiging in Den Helder.