Betaalde je in 2022 bedragen aan natuurlijke personen? Dan moet je die bedragen uiterlijk 31 januari 2023 aan de Belastingdienst doorgeven, mits er geen uitzondering geldt. Zo’n uitzondering geldt volgens de Belastingdienst in ieder geval niet voor betalingen aan BTW-vrijgestelde ondernemers.

Renseigneringsverplichting
Het verplicht doorgeven van de betaalde bedragen aan de Belastingdienst wordt ook wel de renseigneringsverplichting genoemd. Voor de jaren vanaf 2022 ben je verplicht uit eigen beweging de betalingen aan natuurlijke personen door te geven. De verplichting geldt voor twee groepen administratieplichtigen:

• inhoudingsplichtigen, ofwel (rechts)personen met een loonheffingennummer, en
• bepaalde collectieve beheersorganisaties (CBO’s).

Uitzondering bij uitreiking van factuur met BTW
Voor bepaalde betalingen geldt een uitzondering, die hoef je niet door te geven. Dit geldt bijvoorbeeld voor betalingen aan natuurlijke personen voor werkzaamheden en diensten waarvoor een factuur is uitgereikt met BTW.

Geen uitzondering bij BTW-vrijstelling
De Belastingdienst is van mening dat deze uitzondering echter niet geldt voor betalingen aan natuurlijke personen voor werkzaamheden en diensten waarvoor een BTW-vrijstelling geldt. Ook niet als die natuurlijke persoon een factuur uitreikte in 2022. Deze betalingen moet je volgens de Belastingdienst daarom uiterlijk 31 januari 2023 doorgeven.

Let op! Ook voor de ondernemer die de kleineondernemersregeling (KOR) toepast, geldt de uitzondering niet. De betalingen die u in 2022 deed aan zo’n natuurlijke persoon moet u daarom ook uiterlijk 31 januari 2023 doorgeven aan de Belastingdienst.

Aan te leveren gegevens
Het aanleveren van de gegevens moet digitaal. Het gaat hierbij om de volgende gegevens:

• de naam, het adres, het BSN en de geboortedatum van de ontvanger van de betaling;
• de in het kalenderjaar betaalde bedragen inclusief eventuele kostenvergoedingen, en
• de datum waarop je de uitbetaling hebt gedaan.

Heb je nog vragen over de renseigneringsverplichting, neem dan contact met ons op. Wij helpen u graag verder.

Contact
Zijn er vragen over bovenstaand bericht, neem dan vooral contact met ons op via telefoonnummer 0222-314141 voor onze vestiging op Texel of 0223-612255 voor onze vestiging in Den Helder.