Je vraagt een betaalrekening aan bij een bank, maar de bank weigert deze voor jou te openen. Welke mogelijkheden heb je dan nog?

Witwassen en terrorismefinanciering
Als je een betaalrekening wilt openen, dan kan een bank jouw aanvraag afwijzen. Banken zijn namelijk wettelijk verplicht om witwassen en terrorismefinanciering te voorkomen. Zij kunnen jouw aanvraag afwijzen als ze het risico op misbruik van de rekening te groot vinden en niet de juiste maatregelen kunnen nemen om dit te voorkomen.

Bij ondernemers spelen daarnaast ook commerciële belangen. De bank kan om commerciële redenen besluiten om jouw aanvraag af te wijzen. Bijvoorbeeld omdat je niet past binnen het profiel en de doelstellingen van de bank.

Consument
Na een afwijzing heb je als consument nog een aantal mogelijkheden:

  1. Je probeert bij een andere bank een betaalrekening te openen.
  2. Als dat niet lukt, kun je bij ABN AMRO, ING, Rabobank of SNS een basisbetaalrekening voor jouw persoonlijke bankzaken aanvragen. Hiervoor geldt een aantal voorwaarden. Als je niet aan die voorwaarden voldoet, kan de bank deze aanvraag ook weigeren.
  3. Als je ook geen basisbetaalrekening kunt openen, kun je als laatste nog een aanvraag indienen voor een betaalrekening onder het Convenant Basisbankrekening. Bij zo’n rekening kan de bank je wel verplichten om de aanvraag samen met een erkende hulpverleningsorganisatie te doen en de rekening door zo’n organisatie te laten beheren.

Let op! Ook een basisbetaalrekening kent een aantal beperkingen ten opzichte van een gewone betaalrekening. Je kunt hierop namelijk niet roodstaan, je kunt geen creditcard gebruiken en u kunt geen spaarrekening openen.

Tip! In beginsel moet elke consument een betaalrekening kunnen openen. Als je vindt dat je ten onrechte wordt afgewezen, kun je een klacht indienen bij de bank. Ben je niet tevreden over de klachtafhandeling, dan kun je meestal een klacht indienen bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid). Wil je weten of dat mogelijk is, doe dan de sneltest. Je kunt ook naar de rechter.

Zakelijke betaalrekening

Na een afwijzing heb je als ondernemer minder mogelijkheden. Je kunt bij een andere bank nog proberen een betaalrekening te openen. Lukt dat niet, dan kun je nog een klacht indienen bij de bank als je vindt dat je ten onrechte wordt afgewezen. Je kunt ook naar de rechter hiervoor.

Overleg Ministerie

In beginsel moet elke ondernemer een betaalrekening kunnen openen. Het Ministerie van Financiën erkent dat dit voor sommige sectoren moeilijk is. Zij ontvangen signalen dat onder andere autohandelaren, verenigingen en stichtingen, en sekswerkers vaak geen betaalrekening kunnen openen.

Het Ministerie van Financiën roept jou daarom op om je bij jouw brancheorganisatie te melden als je moeilijkheden hebt om een betaalrekening te openen. Het ministerie is in gesprek met de Nederlandsche Bank, de Nederlandse Vereniging voor Banken en verschillende brancheorganisaties over deze problematiek en over de wijze waarop dit opgelost kan worden. Voor een aantal sectoren is dit al in kaart gebracht.

Minister Kaag heeft de Nederlandse Vereniging van Banken gevraagd om in overleg met de banken een voorstel te doen voor een basisbetaalrekening voor zakelijke klanten.


Contact

Zijn er vragen over bovenstaand bericht, neem dan vooral contact met ons op via telefoonnummer 0222-314141 voor onze vestiging op Texel of 0223-612255 voor onze vestiging in Den Helder.