Als werkgever heb je voor de loonbelasting te maken met tal van administratieve verplichtingen. Vanwege de aanhoudende Coronacrisis is versoepeling van een aantal van deze verplichtingen verlengd tot 1 juli 2021.

Administratieve verplichtingen
Administratieve verplichtingen hebben vaak te maken met het correct kunnen inhouden van loonheffing en premies werknemersverzekering. Zo moet je van de werknemers bijvoorbeeld de identiteit vaststellen en controleren. Ook kunnen scholieren en studenten bijvoorbeeld een verklaring inleveren, waardoor je minder loonheffing hoeft in te houden.

Sancties
Kun je vanwege de Coronacrisis niet aan alle gestelde administratieve verplichtingen voldoen, dan krijg je hiervoor geen sanctie opgelegd. Voor een werknemer waarvan je de identiteit nog niet hebt kunnen vaststellen, krijg je dus geen boete en hoef je ook het anoniementarief niet toe te passen.

Let op! Je moet alle administratieve verplichtingen weer nakomen zodra dit weer mogelijk is, of wanneer de versoepeling wordt opgeheven. Anders kun je wel een sanctie krijgen.

Uitstel verlengd
De versoepeling gold in eerste instantie tot 1 april 2021, maar is vanwege de aanhoudende Coronacrisis verlengd tot 1 juli van dit jaar.

Let op! Dat je niet aan de administratieve verplichtingen kunt voldoen, moet aantoonbaar te wijten zijn aan Corona. Bijvoorbeeld vanwege het feit dat de werknemers thuiswerken.

Contact
Zijn er vragen over bovenstaand bericht, neem dan vooral contact met ons op via telefoonnummer 0222-314141 voor onze vestiging op Texel of 0223-612255 voor onze vestiging in Den Helder.