Ondernemers die voor het tweede kwartaal van dit jaar TVL hebben aangevraagd, kunnen vanaf 29 november van dit jaar een verzoek tot vaststelling indienen. Deze ondernemers krijgen per e-mail hierover bericht van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

Tegemoetkoming Vaste Lasten
De TVL is een financiële tegemoetkoming in de vaste lasten voor ondernemers die door Corona of een andere oorzaak minstens 30% omzetverlies hebben geleden. De tegemoetkoming bedraagt voor het tweede kwartaal van 2021 100% van het omzetverlies maal de vaste lasten. Deze vaste lasten worden bepaald aan de hand van branchegegevens.

Voorschot
Ondernemers die de TVL hebben aangevraagd, hebben al een voorschot gekregen van 80%. Dit voorschot is verstrekt op basis van een schatting van het omzetverlies. Door het werkelijke omzetverlies door te geven, kan de exacte omvang van de tegemoetkoming worden berekend.

Deadline 11 januari
Ondernemers moeten het definitieve omzetverlies uiterlijk 11 januari 2022 doorgeven aan de RVO (rvo.nl). Het formulier is meestal al grotendeels ingevuld, waardoor ondernemers alleen nog maar hoeven te checken of de omzetgegevens kloppen.

Betalingsregeling
Na de definitieve vaststelling van het omzetverlies, wordt het restant van de tegemoetkoming uitbetaald. Als het definitieve omzetverlies lager is dan de schatting, krijgt de ondernemer minder TVL of moet hij wellicht een deel van de al ontvangen TVL terugbetalen. Ondernemers die hierdoor in moeilijkheden dreigen te komen, kunnen een beroep doen op een betalingsregeling.

Contact
Zijn er vragen over bovenstaand bericht, neem dan vooral contact met ons op via telefoonnummer 0222-314141 voor onze vestiging op Texel of 0223-612255 voor onze vestiging in Den Helder.