De Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk is een belangrijke fiscale regeling voor innovatieve projecten voor zowel grote als kleine ondernemers. Alle kosten voor Research & Development die je als ondernemer maakt, komen in aanmerking voor afdrachtvermindering. Omdat de WBSO alleen kan worden aangevraagd voor toekomstige werkzaamheden, moet je de aanvraag altijd vooraf indienen.

Als je vanaf 1 januari 2021 in aanmerking wilt komen voor afdrachtvermindering in het kader van de Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk (WBSO), moet je uiterlijk 20 december een aanvraag doen. Als je zelfstandig ondernemer bent, heb je hiertoe de mogelijkheid tot 1 januari 2021. De tarieven voor 2021 zijn verhoogd ten opzichte van 2020.

Tarieven 2021
In 2021 gelden de volgende tarieven voor de WBSO:

Tarief eerste schijf 40% (is nu 32%)
Tarief eerste schijf starters: 50% (is nu 40%)
Grens eerste schijf: € 350.000
Tarief tweede schijf: 16%

Tot een bedrag van €350.000 aan S&O-(loon)kosten is de hoogte van de afdrachtvermindering 40% (voor starters 50%). Over het bedrag boven de €350.000 is het percentage 16%.

Online aanvragen
De aanvraag voor afdrachtvermindering kan nu online worden ingediend. Je moet dit voor 21 december doen om volgend jaar gebruik te kunnen maken van de regeling. Zelfstandigen kunnen dit tot 1 januari 2021 doen. Om de aanvraag te kunnen doen, moet je inloggen op mijn.rvo.nl.

Om te kunnen inloggen in het aanvraagportaal heeft u eHerkenning eH2+ of hoger nodig. Met ingang van 1 januari 2021 adviseert RVO om niveau eH3 te gebruiken. Vanaf 1 juli 2021 kun je uitsluitend met eH3 inloggen.

Tip! Vraag tijdig eHerkenning aan. Je moet rekening houden met een leveringstermijn van ongeveer twee weken.

Contact
Zijn er vragen over bovenstaand bericht, neem dan vooral contact met ons op via telefoonnummer 0222-314141 voor onze vestiging op Texel of 0223-612255 voor onze vestiging in Den Helder.