Vanaf 2 juni 2022 tot en met 16 september 2022 is het mogelijk om een aanvraag in te dienen voor een subsidie praktijkleren voor het studiejaar 2021-2022.

Doelgroep
De subsidie praktijkleren is bedoeld voor werkgevers die leerlingen, deelnemers of studenten begeleiden. Daarnaast biedt de subsidie een tegemoetkoming in de loon- of begeleidingskosten van promovendi of technologische ontwerpers in opleiding (toio’s).

Voorwaarden
De voorwaarden voor de subsidie verschillen per onderwijscategorie. De voorwaarden zijn terug te vinden op rvo.nl onder de onderwijscategorieën VMBO, MBO, HBO, promovendi en toio’s, praktijkonderwijs en VSO.

Hoogte
De subsidie bedraagt maximaal €2.700 per praktijk- of werkleerplaats.

Let op! Als het aantal aanvragen het beschikbare budget overschrijdt, wordt dit budget evenredig over de aanvragen verdeeld. De subsidie kan hierdoor lager zijn dan €2.700.

Aanvraag
Vanaf 2 juni 2022 tot en met 16 september 2022 17.00 uur kunt u een aanvraag indienen voor de subsidie praktijkleren bij RVO. Inloggen is mogelijk met eHerkenning met minimaal niveau 3 met machtiging RVO-diensten op niveau eH3. Voor het einde van het jaar beoordeelt RVO de aanvragen. Half december ontvang je de beslissing van RVO. Binnen twee weken na een positieve beslissing betaalt RVO de subsidie uit.

Let op! Om in aanmerking te komen voor de subsidie moet je aan de voorwaarden voldoen en de daarvoor gevraagde administratie bijhouden en bewaren. RVO oefent steekproefsgewijs controle hierop uit.

Extra subsidie
Voor een MBO BBL-leerplek in de sectoren landbouw, horeca en recreatie en in contact- en conjunctuurgevoelige sectoren en voor een HBO-leerplek in de sectoren techniek (inclusief ICT) en gezondheidszorg is extra subsidie beschikbaar. Deze extra subsidie loopt automatisch mee in jouw reguliere aanvraag van de subsidie praktijkleren.

Verlenging subsidieregeling
De huidige subsidieregeling praktijkleren loopt tot en met dit studiejaar. Het ministerie van OCW heeft echter het voornemen om de regeling te verlengen voor het studiejaar 2022-2023. Na een evaluatie (die nog dit jaar plaatsvindt) beslist het ministerie over een eventuele verdere voortzetting van de regeling.

Contact
Zijn er vragen over bovenstaand bericht, neem dan vooral contact met ons op via telefoonnummer 0222-314141 voor onze vestiging op Texel of 0223-612255 voor onze vestiging in Den Helder.