De SLIM-subsidie is een stimuleringsregeling voor leren en ontwikkelen in MKB-bedrijven. In maart van dit jaar kon je deze subsidie al aanvragen. In september is hiervoor een tweede mogelijkheid.

Subsidie voor welke activiteiten?
De SLIM-subsidieregeling geeft subsidie voor de volgende activiteiten:

  1. het doorlichten van de onderneming waaruit een ontwikkelingsplan voortvloeit. Het ontwikkelingsplan moet de scholingsbehoefte van de onderneming inzichtelijk maken;
  2. het verkrijgen van loopbaan- of ontwikkeladviezen voor werkenden in de onderneming;
  3. de ondersteuning van en begeleiding bij het ontwikkelen of invoeren van een methode die de in de onderneming werkzame personen stimuleert hun kennis, vaardigheden en beroepshouding verder te ontwikkelen tijdens het werk;
  4. het gedurende enige tijd aanbieden van praktijkleerplaatsen ten behoeve van een beroepsopleiding of een deel daarvan in de derde leerweg bij een erkend leerbedrijf.

Let op! De regeling staat open voor drie doelgroepen: individuele MKB-ondernemingen, samenwerkingsverbanden in het MKB en grootbedrijven. De aanvraagperiode in september is alleen voor individuele MKB-ondernemingen. Voor de andere twee doelgroepen kan in 2021 geen aanvraag meer gedaan worden.

MKB-onderneming
De aanvraagperiode in september geldt alleen voor MKB-ondernemingen. Je bent MKB-ondernemer als een kleine of middelgrote onderneming heeft:

  • er is sprake van een kleine onderneming als in de onderneming minder dan 50 personen werkzaam zijn en in 2020 de jaaromzet of het balanstotaal niet hoger was dan €10 miljoen;
  • er is sprake van een middelgrote onderneming als je geen kleine onderneming bent en in de onderneming minder dan 250 personen werkzaam zijn en in 2020 de jaaromzet niet hoger dan €50 miljoen was of het balanstotaal niet hoger dan €43 miljoen.

Hoogte SLIM-subsidie
De subsidie bedraagt maximaal €25.000. Voor landbouwbedrijven bedraagt de maximale subsidie €20.000. Voorwaarde voor de subsidie is verder dat de kosten die voor subsidie in aanmerking komen minimaal €5.000 bedragen.

Tip! Deze minimale kosten gelden niet als je de subsidie aanvraagt voor een praktijkleerplaats. De subsidie voor een praktijkleerplaats bedraagt €2.700 per praktijkleerplaats.

Voor kleine ondernemingen is de subsidie voor maximaal 80% van de kosten mogelijk. Voor middelgrote ondernemingen is de subsidie gemaximeerd op 60% van de kosten. Je draagt dus altijd zelf minimaal 20% van de kosten als het een kleine onderneming betreft of 40% van de kosten als het een middelgrote onderneming betreft.

Aanvraagperiode
De tweede aanvraagperiode loopt van 1 september 2021 9.00 uur tot en met 30 september 2021 17.00 uur. Aanvragen moet elektronisch. Je moet je daarvoor wel eerst registreren als aanvrager.

Let op! Er is maximaal €15,3 miljoen subsidie beschikbaar voor deze aanvraagperiode. Als er voor een hoger bedrag subsidie wordt aangevraagd, zal ná 30 september 2021 door loting de behandelvolgorde van de aanvragen bepaald worden.

Contact
Zijn er vragen over bovenstaand bericht, neem dan vooral contact met ons op via telefoonnummer 0222-314141 voor onze vestiging op Texel of 0223-612255 voor onze vestiging in Den Helder.