Werkgevers die de tegemoetkoming NOW 1.0 hebben aangevraagd, kunnen vanaf 7 oktober de definitieve vaststelling aanvragen. Vanaf die datum is op de site van het UWV het benodigde aanvraagformulier beschikbaar. Het UWV heeft maximaal één jaar de tijd om hierover te beslissen.

NOW 1.0
De NOW 1.0 is de eerste tegemoetkoming in de loonkosten voor werkgevers die vanwege de Coronacrisis de omzet met minstens 20% zagen dalen. De tegemoetkoming heeft betrekking op de maanden maart tot en met mei 2020 en bedraagt maximaal 90%.

Gegevens aanleveren
Voor de definitieve vaststelling van de tegemoetkoming moet de werkgever diverse gegevens aanleveren. Onder meer het definitieve omzetverlies, zodat de juiste omvang van de tegemoetkoming kan worden vastgesteld.

Tip! Op de site van het UWV vind je een rekentool waarmee je zelf kunt berekenen hoeveel NOW 1.0 je definitief krijgt. Je kunt dit uiteraard ook door een derde, zoals een accountant, laten doen. Zo weet je alvast of je (een deel van) de tegemoetkoming moet terugbetalen.

Verklaring van derde of accountant
Je hebt een accountantsverklaring nodig als je een voorschot van €100.000 of meer heeft gekregen of als de definitieve tegemoetkoming €125.000 of meer is. Een verklaring van een derde volstaat bij een voorschot van €20.000 of meer of een definitieve tegemoetkoming van €25.000 of meer.

Uiterste aanvraagtermijn
Als je geen accountantsverklaring hoeft mee te sturen, moet je de definitieve vaststelling uiterlijk 23 maart 2021 indienen. Moet je wel een accountantsverklaring meesturen, dan heb je de tijd tot uiterlijk 29 juni 2021.

Let op! Als je de definitieve vaststelling niet aanvraagt, moet je het volledige voorschot terugbetalen.

Contact
Zijn er vragen over bovenstaand bericht, neem dan vooral contact met ons op via telefoonnummer 0222-314141 voor onze vestiging op Texel of 0223-612255 voor onze vestiging in Den Helder.