Wil je extra aflossen op de hypotheek? Wat zijn dan de voorwaarden betreffende de kosten die hiervoor in rekening mogen worden gebracht? En wat zijn de fiscale aspecten bij een zogenaamde rentevrije hypotheek?

Vervroegd aflossen
Het vorige kabinet heeft eerder extra uitleg gegeven over de kosten bij het vervroegd aflossen van een hypotheek. De kosten die een financier rekent vanwege het vervroegd aflossen van een lening, mogen kort gezegd niet hoger zijn dan het verlies aan rente-inkomsten dat de financier lijdt door het vervroegde aflossen van de lening.

Inzicht in de kosten
De berekening van deze kosten is vastgelegd in een Leidraad van de AFM (Autoriteit Financiële Markten). Daarin is ook opgenomen dat de financier de consument deugdelijk inzicht dient te geven in de kosten die in rekening worden gebracht bij het vervroegd aflossen van een hypothecaire lening.

Rentevrije hypotheek
Het vorige kabinet heeft ook duiding gegeven aan de fiscale spelregels bij een rentevrije hypotheek. Bij een rentevrije hypotheek wordt de woning veelal door een geldverstrekker gekocht en voor een hoger bedrag doorverkocht aan de eigenlijke kopers. Deze lossen dit bedrag in termijnen af of bijvoorbeeld via een aandelenplan. Op deze manier wordt toch een hogere vergoeding betaald, zonder rente in rekening te brengen.

Kostenaftrek rentevrije hypotheek?
Voor de vraag of de kosten van een dergelijke hypotheekvorm aftrekbaar zijn, is onder meer van belang of voldaan wordt aan de fiscale voorwaarden met betrekking tot de aftrek van de kosten van een eigen woning. Dit betekent onder meer dat de hypotheek in maximaal 30 jaar moet worden afgelost en dat de waardeontwikkeling van de woning ten goede moet komen aan de uiteindelijke koper.

Hogere kosten
Rentevrije hypotheken kennen voor de overdrachtsbelasting vaak meerdere eigendomsoverdrachten. Afhankelijk van de vorm kan soms zelfs 8% overdrachtsbelasting verschuldigd zijn. Een rentevrije hypotheek is daarom in het algemeen vaak duurder dan een hypotheek waarbij wel rente berekend wordt.

Contact
Zijn er vragen over bovenstaand bericht, neem dan vooral contact met ons op via telefoonnummer 0222-314141 voor onze vestiging op Texel of 0223-612255 voor onze vestiging in Den Helder.