De uurloongrenzen voor het lage-inkomensvoordeel (LIV) voor jongere werknemers voor 2023 zijn bekendgemaakt. Deze worden jaarlijks aangepast, zodra de minimumlooncijfers die per 1 juli gelden bekend zijn.

Criteria voor jeugd-LIV
Heb je in 2023 jongere werknemers in dienst die op 31 december 2022 18, 19 of 20 jaar oud waren? Dan kom je mogelijk in aanmerking voor het jeugd-LIV. Daarvoor moet het gemiddelde uurloon van jouw jongere werknemer in een kalenderjaar binnen bepaalde grenzen liggen. Deze uurlooncriteria worden jaarlijks in juli aangepast op basis van het gemiddelde minimumloon op
1 januari en 1 juli van het jaar.

Uurloongrenzen in 2023
Leeftijd op 31 december 2022 Ondergrens Bovengrens
20 jaar                                           € 9,79          € 12,04
19 jaar                                           € 7,34          € 10,89
18 jaar                                           € 6,12          € 8,17

Vast bedrag per verloond uur
Het jeugd-LIV bestaat uit een vast bedrag per verloond uur. In 2023 worden, net als in voorgaande jaren, de volgende bedragen gehanteerd.

Leeftijd op 31 december 2022 Bedrag per werknemer per verloond uur in 2023 Maximaal bedrag per werknemer in 2023
18 jaar                                                              € 0,07                                                                                   € 135,20
19 jaar                                                              € 0,08                                                                                   € 166,40
20 jaar                                                             € 0,30                                                                                    € 613,60

Juiste aangifte loonheffingen
Voor de berekening van het jeugd-LIV is het van belang dat de verloonde uren goed in de aangifte loonheffingen voor 2023 zijn ingevuld. Op basis van die aangifte loonheffingen wordt namelijk jouw recht op jeugd-LIV bepaald. Het jeugd-LIV wordt altijd achteraf betaald. Uitbetaling van het jeugd-LIV over 2023 vindt dus pas plaats in de tweede helft van 2024.

Contact
Zijn er vragen over bovenstaand bericht, neem dan vooral contact met ons op via telefoonnummer 0222-314141 voor onze vestiging op Texel of 0223-612255 voor onze vestiging in Den Helder.