De beleidsregels stikstof leveren nog steeds veel onduidelijkheden op voor agrarische ondernemers.
Samen met Houtsma Bedrijfsadvies willen wij u de mogelijkheid geven dit voor uw situatie uit te zoeken en op deze manier helderheid verschaffen. Dit kan door middel van een QuickScan waarin de volgende vragen worden beantwoord:

  1. Wat is de huidige natuurtoestemming?
  2. Kunnen we alsnog een geldige natuurvergunning verkrijgen?
  3. Welke mogelijkheden zijn er voor bedrijfsontwikkeling?
  4. Wat moet er gebeuren om de gewenste natuurvergunning voor de huidige of wenselijke situatie te verkrijgen?

Plan van aanpak:

  • Als agrarische relatie kunt u zich aanmelden voor het onderzoek bij ons op het kantoor van NBC Eelman & Partners, de dag en het tijdstip moet nog worden vastgesteld. Het gesprek duurt ca. 1 uur.
  • Bij 3 of meer aanmeldingen komt er een adviseur van Houtsma Bedrijfsadvies een dagdeel naar ons kantoor;
  • Elke relatie ontvangt via de e-mail een korte samenvatting van het gesprek, met toelichting van de relevante beleidsregels en actiepunten.
  • De kosten bedragen € 175 (excl. BTW) per klant, inclusief schriftelijk verslag.

Wanneer u interesse heeft kunt u zich aanmelden door een email te sturen naar communicatie@nbceelman.nl of telefonisch via 0222-314141.