Heeft jouw bedrijf een informatie- en energiebesparingsplicht, dan is hiervoor vanaf 1 juli 2021 minimaal eHerkenning niveau 2+ met machtiging RVO-diensten niveau eH 2+ nodig. Bezit je nu een lager niveau van eHerkenning, dan zul je dit tijdig moeten opwaarderen.

Wanneer informatie- en energiebesparingsplicht?
Je bent in beginsel verplicht aan de informatie- en energiebesparingsplicht te voldoen als jouw bedrijf jaarlijks 50.000 kWh elektra of 25.000 m3 aardgas of een gelijkwaardige hoeveelheid verbruikt. Er bestaan echter uitzonderingen.

Informatieplicht
Is jouw bedrijf informatieplichtig, dan had je uiterlijk 1 juli 2019 via de Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland (rvo.nl) digitaal moeten rapporteren welke energiebesparende maatregelen je hebt uitgevoerd. He je nog niet gerapporteerd, doe dit dan zo snel mogelijk alsnog. Vanaf 1 juli van dit jaar is hiervoor het hogere niveau van eHerkenning nodig.

Erkende maatregelenlijsten energiebesparing
De overheid heeft voor 19 bedrijfstakken lijsten met energiebesparende maatregelen opgesteld, zoals voor hotels en restaurants, de detailhandel en de agrarische sector. De lijsten zijn te raadplegen op de site van de RVO.

Terugverdientijd
De terugverdientijd van de maatregelen is maximaal vijf jaar. Zo bevat de lijst voor de detailhandel bijvoorbeeld de optie van een tijdklok om daarmee onnodige ventilatie van ruimtes buiten de bedrijfstijden te voorkomen.

Contact
Zijn er vragen over bovenstaand bericht, neem dan vooral contact met ons op via telefoonnummer 0222-314141 voor onze vestiging op Texel of 0223-612255 voor onze vestiging in Den Helder.