Compleet dienstenpakket

Op ons kantoor kunt u uiteraard terecht voor accountancy, administratieve en fiscale dienstverlening, juridisch advies en salarisverwerking. Voor een succesvolle bedrijfsvoering is echter meer nodig. Om u hierbij te ondersteunen bieden wij u een vrijwel compleet dienstenpakket. Bij al uw vraagstukken kunt u een beroep doen op een van onze ervaren accountants of adviseurs. Voor zeer specifieke kwesties maken we gebruik van ons netwerk van specialisten.

Vrijblijvend kennismakingsgesprek

Benieuwd naar wat wij voor u kunnen betekenen? Neem gerust contact op voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek.

Juridisch spreekuur voor ondernemers

Wij organiseren elke donderdag van 09-12 uur een vrijblijvend juridisch spreekuur voor ondernemers bij ons kantoor in Den Burg, Texel. U kunt ook gebruik maken van het spreekuur wanneer u geen klant bent.

Accountancy verbetert uw interne financiële controle. Periodieke rapportages, jaarrekeningen en de certificering daarvan ondersteunen uw strategie en beleid en leggen aan derden verantwoording af. Vanzelfsprekend kijken wij bij deze financiële verslaglegging naar alle bedrijfsonderdelen. Hoe staat het met de doelmatigheid van uw administratie? Sluit de inrichting ervan nog wel aan bij nieuwe ontwikkelingen? Is administratieve bijstand gewenst bij het samenstellen, beoordelen en controleren van uw jaarrekening en de bijbehorende financiële verantwoording?

Ook verzorgen wij voor u rentabiliteitsonderzoeken, zetten budgetterings- en kostprijssystemen op en assisteren bij financieringsvraagstukken. Daarnaast begeleiden onze accountants u bij het opzetten of verbeteren van uw financiële bedrijfssystemen en de interne controle hierop. Met onze bedrijfseconomische adviezen overziet u in een oogopslag de vermogenspositie en fiscale positie van uw onderneming.

Klik hier voor meer informatie over accountancy.

De jaarrekening is het cruciale document waarin rechtspersonen helder weergeven en onderbouwen hoe ze presteren. In bepaalde gevallen is alleen een jaarrekening niet voldoende. Op verzoek van de bank, aandeelhouders, andere belanghebbenden of om wettelijke of statutaire redenen zal er een controle uitgevoerd moeten worden voordat de jaarcijfers kunnen worden gepubliceerd. In die gevallen zal de jaarrekening gecontroleerd moeten worden. De bedoeling van een controle op jaarrekeningen is dat belanghebbenden erop kunnen vertrouwen dat de cijfers een betrouwbaar beeld geven van de werkelijkheid.

Onafhankelijk en objectief
Bij de wettelijke controle is onafhankelijkheid en objectiviteit een basisvoorwaarde, omdat alleen een onbevooroordeeld tot stand gekomen accountantsverklaring wettelijke waarde heeft. Onze controle organisatie NBC Audit Services BV voldoet aan alle vereisten om een accountantscontrole bij uw onderneming uit te kunnen en mogen voeren, ook als u zaken doet met het buitenland of buitenlandse entiteiten bezit.

Vragen of meer informatie over accountantscontroles? Neem gerust contact met ons op.

Wij verzorgen graag uw administratieve taken zodat u zich kunt richten op uw bedrijfsvoering. Hierbij kunt u denken aan het inrichten van administraties, beoordelen van administraties op hun doelmatigheid en functioneren, verzorgen van financiële administraties, tussentijdse rapportages (per maand, kwartaal of halfjaar) samenstellen van aangiften omzetbelasting en administratieve ondersteuning.

Als u wilt investeren in nieuwe software is het raadzaam contact met ons op te nemen. De kennis en kunde die aanwezig is in het netwerk van NBC/Eelman & Partners wordt dan aangewend om een weloverwogen beslissing te nemen.

Online boekhouden 

Direct naar: 

CASHWeb-portal

Personeel & Salaris Online

Cliënt Online

Actuele informatie in een muisklik uit uw administratie opdiepen? Uw aangifte omzetbelasting goedkeuren en digitaal verzenden naar de belastingdienst? Automatische software-updates en back-ups van uw administratie, zonder dat u er zelf iets aan hoeft te doen? Dit (en meer) is allemaal mogelijk met
NBC Eelman & Partners Online!

10 voordelen van online boekhouden via NBC
1. Direct inzicht in uw administratie
2. Overal (ter wereld) toegang tot uw administratie
3. Geen aanschaf van (dure) administratieve software
4. Snelle financiële rapportage
5. Diverse online rapportages
6. Lage administratieve kosten
7. In de toekomst directe koppeling met uw salarisadministratie mogelijk
8. Verschillende soorten administratieve dienstverlening mogelijk
9. Geen systeembeheer voor uw boekhoudapplicatie
10. Geen zorg inzake back-up van uw data.

Met u meekijken
Het softwarepakket waar u via NBC Eelman & Partners mee werkt, is modern en gebruiksvriendelijk. Omdat u via ons bent ingelogd, kunnen we altijd met u meekijken, zodat eventuele vragen in veel gevallen snel zijn opgelost. Wij kunnen eventuele correcties doorvoeren, rapportages voor u opstellen of een beoordeling voor u uitvoeren en de resultaten met u bespreken. Kortom: meer aandacht voor de actuele stand van zaken van uw onderneming.

Gericht op groei
NBC Eelman & Partners Online! maakt boekhouden gemakkelijk. Wij zorgen voor de programmatuur; over back-ups, virussen en updates hoeft u zich geen zorgen meer te maken. U logt simpelweg in en werkt altijd met de laatste versie. Het softwarepakket is bovendien gericht op groei. Uit ervaring weten we dat een groeiende onderneming steeds meer behoefte krijgt aan extra functionaliteiten in de geautomatiseerde administratie. Daarom kunt u de mogelijkheden van internetboekhouden met uw onderneming mee laten groeien. Simpel gezegd: u kunt ‘klein’ beginnen, met bijvoorbeeld het invoeren van uw bankafschriften. Later kunt u dit uitbreiden met factureren of bijvoorbeeld automatische betalingen.

Training
Persoonlijk contact is bij het opstarten van internetboekhouden zeer nuttig. Het voorkomt een valse start, met alle gevolgen van dien. Cliënten die beginnen met internetboekhouden krijgen daarom een training bij ons op kantoor. Dat heeft voor u twee voordelen: u begint direct goed én u hebt waarschijnlijk minder begeleidingsuren nodig (dat scheelt ons veel onnodige uren en u veel extra kosten). Hebt u vragen over internetboekhouden? Neem contact op met uw relatiebeheerder, die informeert u graag over de mogelijkheden.

Iedere ondernemingsfase kent nieuwe uitdagingen en hindernissen. Of het nu doorstart en groei, consolidatie en innovatie of bedrijfsbeëindiging, fusie of overname betreft. Om verantwoorde beslissingen te kunnen nemen zoekt u de juiste balans tussen persoonlijke, zakelijke, emotionele en rationele afwegingen. Onze accountants en adviseurs helpen u hier graag bij. Complexe wet- en regelgeving vertalen wij in uw voordeel, waardoor hindernissen omslaan in kansen die u optimaal benut.

Tevens kijken wij met u naar een optimale invulling van uw persoonlijke estateplanning. Waar en hoe kunt u uw vermogensplannen het best concretiseren? Zijn testamenten en alle contracten fiscaal en juridisch al geoptimaliseerd? Ook het fiscaal vriendelijk schenken aan uw kinderen kunnen wij voor u plannen en begeleiden.

Financiële planning optimaliseert uw vermogenspositie en geeft inzicht. Doelstellingen op de korte en (middel)lange termijn realiseert u hierdoor beter. Dankzij onze kennis van de materie en wetgeving kunt u alle mogelijkheden werkelijk benutten. Onze specialisten begeleiden u onder andere bij vraagstukken omtrent de volgende zaken: sociale zekerheid en pensioen, fiscale aspecten, budgetplanning, vermogen en eigen huis, estateplanning, beleggen, fusie en overname.

Fiscale dienstverlening bespaart u onaangename financiële verrassingen. Fiscale en juridische structuren van ondernemingen zijn vaak ingewikkeld. Dat merkt u al bij de oprichting, tijdens de uitoefening van de ondernemingsactiviteiten en bij overname of opvolging. De overheid maakt het u daarbij ook niet altijd gemakkelijk met complexe wet- en regelgeving die regelmatig verandert. U wilt graag zeker weten dat uw fiscale positie voldoet aan de eisen van dit moment.

Onze fiscale specialisten staan u met raad en daad terzijde en besparen u onaangename financiële verrassingen.

Bent u van plan om een onderneming te starten? Maak dan een afspraak voor ons startersspreekuur. Dit is een gratis dienst waarbij u alle ruimte krijgt om uw bedrijf en toekomstplannen uit de doeken te doen en vragen te stellen. Zo legt u een stevige basis voor een goede start!

Tijdens het startersspreekuur komen onder meer het ondernemingsplan, rechtsvorm, belastingvoordelen, financierings- en kredietmogelijkheden en de inrichting van de administratie aan bod.

Iedere starter is van harte welkom op het startersspreekuur. Neem gerust contact op voor een vrijblijvende afspraak.

 

Juridische dienstverlening optimaliseert uw relatiebeheer en voorkomt misverstanden achteraf. U maakt dagelijks afspraken met klanten, leveranciers, werknemers, verhuurders of overheidsinstanties. Goede afspraken zijn van groot belang: u weet dan waartoe u zich wederzijds verplicht. Rechten, verplichtingen en aansprakelijkheden legt u graag duidelijk vast in een contract. Dit hoeft niet altijd duur en ingewikkeld te zijn. Er zijn standaardcontracten die uitstekend zijn. Wij toetsen uw contracten steeds aan de actuele wetgeving en beoordelen of zij uw risico’s ook voldoende beperken.

Vooral bij transacties bekijken wij graag vooraf de mogelijke valkuilen en de juridische vormgeving ervan. Onze juridische dienstverlening richt zich vooral op samenwerkingsovereenkomsten, arbeidsovereenkomsten, risicovolle transacties, aansprakelijkheden, ondernemingsoverdracht, bijzondere relaties, huurcontracten, beëindigingovereenkomsten en langlopende overeenkomsten. Met onze juridische adviezen voorkomt u conflicten, bespaart u kosten en worden relaties niet onnodig beschadigd. Zijn er toch geschillen, dan kunt u ook op ons rekenen.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) verbetert de milieuzorg van uw onderneming. Ondernemers, consumenten en de overheid houden elkaar scherp in de gaten bij de omgang met het milieu. U hebt er ongetwijfeld direct of indirect mee te maken: strenge milieueisen met ingewikkelde regelgeving en verscherpte vergunningverlening. Soms zijn deze zo ingewikkeld dat u door de bomen het bos niet meer ziet. Onze milieuprofessionals bieden u een helpende hand.

Jaarrekeningaspecten

Uw onderneming moet haar prestaties voortdurend in de jaarrekening verantwoorden, ook op milieugebied. Onze milieuspecialist zorgt ervoor dat uw bedrijfsvoering op milieugebied op een juiste manier in de jaarrekening wordt weergegeven. Dit doet hij door te controleren of bijvoorbeeld wetgeving en vergunningen op een correcte wijze zijn opgenomen. Vooral bij aan- of verkoop van ondernemingen is dit belangrijk; het kan u namelijk veel geld besparen.

Technische en juridische aspecten

Bij technische en juridische milieuvraagstukken kunt u ook rekenen op ondersteuning van onze milieuspecialisten en -juristen. Hun adviezen bieden u oplossingen voor bodemkwesties, milieuvergunningen en afvalstoffenmanagement. Naast hierover rapporteren, kunnen zij ook zaken praktisch voor u uitvoeren. Wilt u specifieke milieutrajecten, zoals aanvraag of verlenging van milieuvergunningen, aan ons overdragen dan is dat geen enkel probleem.

Ondanks dat u er alles aan doet om conflicten te voorkomen, kunt u er toch mee te maken krijgen. Arbeidsconflicten, betalingsgeschillen en schadeclaims zijn hier enkele voorbeelden van. Kleine conflicten lost u natuurlijk zelf op; bij grotere ligt het minder eenvoudig. Naar de rechter stappen kost veel tijd, geld en moeite en zorgt bovendien niet altijd voor een passende oplossing. Er is een alternatief: mediation, een buitengerechtelijke vorm van geschillenoplossing.

Bij mediation lost u samen met de tegenpartij het conflict op, onder begeleiding van een neutrale conflictbemiddelaar – de mediator. Deze snelle procedure zorgt voor tijdwinst en voorkomt buitensporige kosten. Uit de praktijk blijkt dat bijna elk geschil een oplossing heeft die voor beide partijen aanvaardbaar is. Zelf zien zij die oplossing vaak niet meer, omdat ze in het conflict verwikkeld zijn.

Twee belangrijke uitgangspunten in mediation zijn: vrijwilligheid en vertrouwelijkheid. Partijen kunnen niet worden gedwongen aan het mediation-proces mee te doen. De deelnemers verbinden zich vooraf tot geheimhouding. Deze principes liggen vast in het Nederlands Mediation Instituut Reglement.

Voordelen van mediation

 • Snel en kostenbeheersend
 • Vertrouwelijkheid, beslotenheid en een informele procedure
 • Deskundige begeleiding
 • Ruimte voor creatieve oplossingen door een actieve rol van beide partijen
 • Geen onnodige beschadiging van relaties
 • Gezamenlijke oplossingen geven een “hoge acceptatie graad” en een “win-win resultaat”

De mediator

De onpartijdigheid van de mediator is van essentieel belang. Onze mediator doet, in tegenstelling tot rechters of arbiters, geen uitspraak over het geschil. Ook zal hij geen partij kiezen. Hij begeleidt de partijen slechts bij het vinden van een oplossing. Bij ieder geschil waarvoor u een oplossing zoekt, kunt u onze mediator inschakelen. Vanuit zijn deskundigheid als accountant, fiscalist of jurist zet hij u op het juiste spoor. Vooral bij bedrijfseconomische, juridische of fiscal conflicten kunt u van deze kennis profiteren bij het vinden van een creatieve oplossing.

Denk hierbij aan:

 • Arbeidsconflicten (ontslag, geen promotie, concurrentiebeding)
 • Conflicten tussen aandeelhouders, bestuursleden en werknemers
 • Huurkwesties
 • Invorderings- en betalingsgeschillen
 • Leveringsproblemen en schadeclaims
 • Verschillende interpretaties over de inhoud van een contract
 • Overnames
 • Opvolging in een familiebedrijf
Het juiste personeel aantrekken en behouden

Het is voor uw bedrijf belangrijk om een sterk team te hebben dat uw een product of dienst overtuigend in de markt zet. U zoekt daarom voortdurend de juiste mensen die passen bij uw bedrijf, maar u wilt goede medewerkers ook graag behouden. Wij helpen u graag bij de verdere invulling van de arbeidsrelatie met uw werknemers. U kunt ook bij arbeidsconflicten op ons rekenen. Onze specialisten op het gebied van Personeel & organisatie zijn bij veel klanten al jarenlang een zeer gewenste sparringpartner.

In onze begeleiding richten wij ons onder andere op:

– Advies over secundaire arbeidsvoorwaarden
Employee benefits, flexibele arbeidsvoorwaarden, opstellen van personele regelingen (bijvoorbeeld kinderopvang), advies over de toepassing van cao’s.

– Managementondersteuning
Begeleiding en ondersteuning van directie en/of medewerker(s) bij alle vraagstukken over personeelsregelingen.

– Personele ondersteuning
Opstellen van een persoonlijk ontwikkelingsplan voor werknemers en/of ondersteuning bij functionerings-en beoordelingstrajecten.

– Personeelsplanning
Werving en selectie en/of het opstellen van personeelsadvertenties.

– (Ziekte)verzuim, bijvoorbeeld in het kader van de Wet verbetering Poortwachter
Het wettelijk verplichte casemanagement, subsidies UWV, aansturen van arbodiensten, reïntegratie.

– Ondersteuning bij ontslagprocedures
Onder andere bedrijfseconomisch ontslag via het UWV, ontslag via de kantonrechter als er sprake is van persoonlijke redenen of ondersteuning bij ontslag met wederzijds goedvinden.

Salarisverwerking

Salarisverwerking is meer dan alleen het berekenen van het bruto-nettoloon. Bij salarisverwerking krijgt u te maken met onder meer loonbelasting, sociale verzekeringen, arbeidsrecht en verzuimproblematiek.

Het verlonen is een maandelijks terugkerend proces waarbij kwaliteit en continuïteit van groot belang zijn. Om onze service op al deze gebieden te garanderen, bieden wij u een vaste contactpersoon voor de salarisadministratie van uw bedrijf. Deze persoon is uw directe aanspreekpunt en is daarbij op de hoogte van de specifieke aandachtspunten binnen uw bedrijf. Daarnaast is er ten minste één extra contactpersoon die als back-up fungeert en tevens volledig op de hoogte is van uw salarisadministratie.

Wij beschikken tevens over adviseurs op het gebied van loonbelasting, sociale verzekeringen, arbeidsrecht en verzuimproblematiek.

Heb je een goed bedrijfsidee en weet je niet hoe je verder moet? Een goede ondernemingsstart vraagt meer dan innerlijke gedrevenheid en inspiratie. Met het ondernemingsplan wordt de aandacht gericht op belangrijke startpunten. Wij kunnen hierbij assisteren met speciaal ontwikkelde software, tips en suggesties. Hierdoor vergeet je niets en kies je de juiste ondernemingsvorm en financiering. Daarnaast adviseren wij over belastingvoordelen en kunnen wij helpen met het opzetten van de  financiële en/of loonadministratie. Uiteraard stopt het daar niet en blijven wij betrokken bij elke bedrijfsfase!

Kijk hier als je meer wilt weten over de mogelijkheden van onze Startersdesk.

De gulden stelregel bij de aanvraag van subsidie luidt: vraag geen subsidie aan om de subsidie zelf, maar vraag deze aan omdat u meent dat het voor de verdere ontwikkeling van uw bedrijf van belang is. Subsidies zijn gebaseerd op wetgeving, maar wetten veranderen voortdurend en daarmee dus ook subsidieregelingen. Onze specialisten helpen u het juiste subsidiepad te bewandelen.

Wanneer komt u voor subsidie in aanmerking?
Hoewel deze vraag moeilijk is te beantwoorden, zijn er wel enkele indicaties te geven:

 • Hebt u een productiebedrijf dat regelmatig nieuwe producten of productiemethoden ontwikkelt?
 • Bent u van plan nieuw personeel via UWV WERKbedrijf aan te trekken?
 • Hebt u plannen om samen met een in een ander EU-land gevestigd bedrijf onderzoek te gaan doen?
 • Bent u van plan met een in het voormalig Oost-Europa gevestigd bedrijf te gaan samenwerken?
 • Wilt u de milieuoverlast beperken of het energieverbruik verminderen en is daarvoor een onderzoek of een investering vereist?

Als een van deze indicaties op uw situatie van toepassing is, dan is het zeker de moeite waard om de subsidiemogelijkheden te laten onderzoeken.

Neem gerust contact met ons op.

Risicobeheer is de kunst om de kwaliteit van mensen en organisaties te verbeteren. Als basis hiervoor dient altijd een inventarisatie van risico’s die de continuïteit van uw onderneming in gevaar kunnen brengen. Aan de hand van deze inventarisatie kunt u een keuze maken tussen verschillende maatregelen. In principe zijn er vijf verschillende oplossingen voor risicovraagstukken; opheffen, beperken, overdragen, verzekeren of in eigen beheer houden.

Bij de eerste drie mogelijkheden valt onder meer te denken aan verandering van werkwijze, preventie, aanpassing van leveringsvoorwaarden en overdracht van het debiteurenrisico. Verzekeren, de vierde optie, is primair bedoeld als bescherming van de balans tussen winst en verlies. Teveel of onjuist verzekeren kan even onrendabel zijn als het lopen van onverantwoord risico. Een fiscale reserve in eigen beheer houden is een onderschatte methode van schadefinanciering. Kennis van risico, schade, inkomsten- en vennootschapsbelasting en uiteraard verzekeren, kunnen leiden tot renderende oplossingen.

Calamiteitenplan
Bij eventuele schade geldt een calamiteitenplan als leidraad voor uw bedrijf. In dit plan staat duidelijk beschreven wie welke taken moet uitvoeren. Door het snel informeren van afnemers en leveranciers kunt u zogeheten vervolgschade beperken of voorkomen. Concluderend: effectief risicobeheer leidt tot financieel voordeel. U voorkomt veel schade. Risico’s worden beheersbaar en zijn daardoor voordeliger te verzekeren. Vraag onze specialisten uw situatie te belichten en kijk wat u kunt besparen op uw risicobeheer.

Gedragscode
Waar in het verleden de “eer van de stand” en de “verrichtte arbeid en de deskundigheid” van de accountants als waarborg voor ethisch gedrag en professionele zorgvuldigheid golden, omvat de huidige wet- en regelgeving inmiddels een grote hoeveelheid ingewikkelde regels (de wet, verordeningen, nadere voorschriften) die regelmatig wijzigen.

Het beleid van NBC Eelman & Partners is uiteraard om te werken in overeenstemming met die regelgeving, hoe ingewikkeld die ook is. De basisprincipes zijn vastgelegd in een gedragscode (ethische uitgangspunten); nadere uitwerking daarvan, heeft plaatsgevonden in het kwaliteitsbeleid en het stelsel van kwaliteitsbeheersing. In die handboeken zijn onder meer instructies, voorbeelden en procedures opgenomen die het mogelijk maken om aan alle vaktechnische voorschriften te voldoen.

De gedragscode is een instrument voor de directie om te voorkomen dat onze organisatie of haar medewerkers betrokken raken bij strafbare feiten en/of wetsovertredingen die het vertrouwen dat in onze organisatie wordt gesteld zouden kunnen schaden.

Sanctieregeling
Overtredingen van de in de gedragscode geformuleerde principes kunnen aan één van de directieleden worden gemeld of aan onze compliance officer. Overtredingen zullen afhankelijk van de aard van de melding, door de directie worden gesanctioneerd.

Klachtenregeling 
Indien iemand binnen of buiten de organisatie van mening is dat bovenstaande uitgangspunten in onvoldoende mate worden nageleefd, dan kan deze gebruik maken van de klachtenprocedure.

Klokkenluidersregeling
Iedereen moet (vermeende) overtredingen aan de orde kunnen stellen zonder gevaar voor de eigen rechtspositie te hoeven vrezen. Daarom heeft onze de organisatie de beschikking over een klokkenluidersregeling. Deze regeling is aan alle medewerkers bekendgemaakt.

Algemene voorwaarden NBC Eelman & Partners
Via de onderstaande knop kunt u onze algemene voorwaarden inzien en/of downloaden.

Download algemene voorwaarden