NBC Eelman & Partners

Over Gaby Boumans

Deze auteur heeft nog geen informatie verstrekt.
So far Gaby Boumans has created 1123 blog entries.

SDE++ aanvragen van 5 september tot en met 5 oktober

Ondernemers kunnen van 5 september tot en met 5 oktober 2023 weer subsidie aanvragen in het kader van de Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie (SDE++). De SDE++ regeling verschaft subsidie aan ondernemers die grootschalige hernieuwbare energie opwekken of zorgen voor een vermindering van de uitstoot van CO2.

Door |2023-08-15T12:46:55+02:0015 augustus 2023|MKB Nieuws|Reacties uitgeschakeld voor SDE++ aanvragen van 5 september tot en met 5 oktober

LKV mogelijk toch mee bij overgang onderneming: maak bezwaar!

Heeft u werknemers overgenomen van een overdragende werkgever die in 2022 nog recht had op een LKV, dan is het onder voorwaarden toch mogelijk dat u recht heeft op dit LKV. U moet hiervoor bezwaar aantekenen. Dit naar aanleiding van een advies van de advocaat-generaal aan de Hoge Raad.

Door |2023-08-04T12:28:09+02:004 augustus 2023|MKB Nieuws|Reacties uitgeschakeld voor LKV mogelijk toch mee bij overgang onderneming: maak bezwaar!

Loonwaarde wettelijke en bovenwettelijke vakantiedagen gelijk

In veel cao’s en arbeidsovereenkomsten is geregeld dat een werknemer extra vakantierechten heeft, de bovenwettelijke vakantiedagen. Dienen deze bovenwettelijke vakantiedagen op eenzelfde wijze beloond te worden als de wettelijke vakantiedagen?

Door |2023-08-03T16:15:54+02:003 augustus 2023|MKB Nieuws|Reacties uitgeschakeld voor Loonwaarde wettelijke en bovenwettelijke vakantiedagen gelijk

13 maart 2020 harde deadline toekenning onbelaste reiskostenvergoeding

Tijdens de coronacrisis konden werkgevers onder voorwaarden onbelaste reiskostenvergoedingen blijven betalen, ook als een werknemer thuiswerkte. Was deze verruiming ook van toepassing als de werknemer volgens een cafetariasysteem de keuze had voor een dergelijke vergoeding?

Door |2023-08-03T16:14:18+02:003 augustus 2023|MKB Nieuws|Reacties uitgeschakeld voor 13 maart 2020 harde deadline toekenning onbelaste reiskostenvergoeding

Zijn aandelen ondernemingsvermogen voor de BOR?

De bedrijfsopvolgingsregeling, BOR, in de Successiewet kent een vrijstelling voor ondernemingsvermogen. Kunnen effecten hier ook toe behoren en wat is daarvoor bepalend? Onlangs gaf de rechtbank Noord-Nederland hierover meer duidelijkheid.

Door |2023-08-02T16:03:11+02:002 augustus 2023|MKB Nieuws|Reacties uitgeschakeld voor Zijn aandelen ondernemingsvermogen voor de BOR?

Aanvragen uitzondering voor grensoverschrijdende telewerkers

In het buitenland wonende werknemers die werken voor een in Nederland gevestigde werkgever, kunnen bij de SVB een uitzonderingspositie aanvragen voor de sociale verzekeringen wanneer zij telewerken. Onder voorwaarden kunnen zij zich dan in Nederland verzekeren in plaats van in het woonland. De SVB heeft het aanvraagloket op 5 juli 2023 opengesteld.

Door |2023-08-01T15:53:56+02:001 augustus 2023|MKB Nieuws|Reacties uitgeschakeld voor Aanvragen uitzondering voor grensoverschrijdende telewerkers

Hogere prijzen gaven de detailhandel in 2022 een groei-impuls

De detailhandel heeft een jaar van groei achter de rug. Dit komt deels door hogere prijzen in verband met de inflatie, maar ook doordat in 2021 nog coronamaatregelen van kracht waren. Opnieuw waren de verschillen binnen de branche groot. Verder zien we dat de verkoopvolumes in de branche onder druk staan, doordat consumenten selectiever geld uitgeven.

Door |2023-08-01T15:53:56+02:001 augustus 2023|MKB Nieuws|Reacties uitgeschakeld voor Hogere prijzen gaven de detailhandel in 2022 een groei-impuls

Rechter verlaagt schadevergoeding in WOZ-zaak

Als u het met een beslissing van de fiscus niet eens bent, kunt u in bezwaar en beroep. Duurt de uitspraak langer dan redelijkerwijs verondersteld mag worden, dan heeft u recht op een schadevergoeding. Hoeveel bedraagt deze schadevergoeding?

Door |2023-08-01T15:53:56+02:001 augustus 2023|MKB Nieuws|Reacties uitgeschakeld voor Rechter verlaagt schadevergoeding in WOZ-zaak