Actueel

  • Lager gebruikelijk loon dan minimumloon mogelijk

Lager gebruikelijk loon dan minimumloon mogelijk

De Belastingdienst is niet langer van mening dat het gebruikelijk loon van de DGA van een BV onder alle omstandigheden minstens gelijk moet zijn aan het minimumloon. Hoogte gebruikelijk loon Het gebruikelijk loon dient volgens [...]

  • Voorkom een boete door te laat melden datalek

Voorkom een boete door te laat melden datalek

Bij een beveiligingsincident moet er voortvarend worden gehandeld. Vaak is er nader onderzoek nodig om te kunnen vaststellen of er sprake is van een datalek. Het binnen 72 uur doen van een pro forma melding [...]

Meer Berichten Laden

Nieuwsbrief

  • Nieuwsbrief juli 2021

Nieuwsbrief juli 2021

1. Per 1 juli extra regels voor bestuur vereniging en stichting Besturen van verenigingen en stichtingen krijgen met ingang van 1 juli van dit jaar met extra regels te maken. Dit is het gevolg van [...]

  • Update Special Lonen juni 2021

Update Special Lonen juni 2021

Deze update van de special bevat actuele cijfers van onder meer het minimumloon, premiepercentages werknemersverzekeringen, inkomensafhankelijke bijdrage ZVW, premies WW en arbeidskortingen, LIV en LKV en het gebruikelijk loon voor de DGA.  Tevens bevat deze [...]

  • Nieuwsbrief juni 2021

Nieuwsbrief juni 2021

1. Meer duidelijkheid over berekenen BTW bij commissaris In welke gevallen moet een commissaris of andere toezichthouder BTW berekenen over de toezichthoudende taken die hij uitvoert? De staatssecretaris van Financiën heeft hierover via een besluit [...]

Meer Berichten Laden

Klanten over ons

Onze administratieve dienstverlening

Hierbij onze primeur!! De eerste YouTube video van NBC Eelman & Partners. Samenwerken & Verbinden met Schildersbedrijf Ben. En wat zijn wij trots! Collega Tom vertelt in onze eerste video over het uit handen geven [...]

Meer Berichten Laden